Podnájem

Smlouva by měla obsahovat: konkrétní údaje o nájemci a pronajímateli, přesnou adresu objektu a bytu, jeho velikost, případně konkrétní výměru jednotlivých pokojů, dále veškeré vybavení s přesným popisem.

Nájemní byt

Chystáte se nastěhovat do nájemního bytu? Znáte práva a povinnosti, jak svá, tak ze strany pronajímatele?

Druhy vlastnictví

K bytu můžeme mít dva základní vztahy, které jsou všeobecně velmi známé. Buď žijeme v družstevním bytě, jenž sice není v našem vlastnictví, nicméně jsme členem družstva, které vlastní celý dům a máme svůj družstevní podíl. Druhou variantou je osobní vlastnictví.

Majitel domu sice vlastní objekt jako celek, nicméně byt je v našem vlastnictví.

Družstevní byt

Člen družstva může svůj byt pronajímat, pokud mu k tomu dá písemný souhlas družstvo.

Pokud tuto překážku překoná, může si v nájemní smlouvě stanovit podmínky, jaké chce, proto si ji pozorně přečtěte. Možnost pronájmu končí ve chvíli, kdy pronajímatel vystoupí z družstva. ## Byt v osobním vlastnictví

Pronájem tohoto bytu může uskutečnit jeho právoplatný vlastník, podmínky pro podnájem stanovuje občanský zákoník.

Smlouva o podnájmu a její náležitosti

Smlouva by měla obsahovat: konkrétní údaje o nájemci a pronajímateli, přesnou adresu objektu a bytu, jeho velikost, případně konkrétní výměru jednotlivých pokojů, dále veškeré vybavení s přesným popisem. Dále dobu trvání podnájmu (doba určitá, neurčitá), konkrétní způsob, jakým se bude nájem platit a dodatek, že smlouva se řídí občanským zákoníkem. Jako přílohy se většinou přidávají fotokopie občanských průkazů nájemců či protokol o předání bytu. Smlouva o podnájmu se objevuje i v případě, že si chcete půjčit vůz, více zde.

Podnájem a vybavení bytu

Byt může být úplně prázdný, stejně jako vybavený veškerými nezbytnostmi, které moderní člověk potřebuje k životu. Za každý luxus si připlatíte a počínejte si opatrně. Nic z toho, co se v bytu nachází, není váš majetek.

Nájem a poplatky

Slovo nájem je u nás občas poněkud zavádějící. Co vlastně obsahuje? Z hlediska zákona je nájem paušální platba, kterou platíte pouze za užívání bytu, ne ovšem za služby (plyn, vodné, stočné, odpad apod.). Na ty byste měli zvlášť platit zálohy, přičemž hned na začátku si ujasněte, jak to bude s přeplatky či naopak nedoplatky.

Někteří pronajímatelé zahrnují částku za služby do paušálního nájmu. Nemělo by se to, nicméně je to pro vás, jakožto nájemce, jednodušší.

Poplatky za opravy

Opravy různých součástí bytu platí nájemník sám, pokud ovšem porucha nezhoršuje či dokonce neumožňuje řádné používání bytu. V to případě ji hradí pronajímatel. Na tuto problematiku je konkrétní předpis, který lze také nalézt v občanském zákoníku.

Podnájem a kauce

Od poslední aktualizace občanského zákoníku je naprosto legální, že po vás pronajímatel může chtít vratnou zálohu ve výši maximálně tříměsíčního nájmu. Ta je splatná do určité doby po ukončení smlouvy.

Realitní kancelář

Počítejte s tím, že realitní kancelář bude chtít svou zprostředkovatelskou provizi. Pokud vše proběhne v pořádku, nájemní smlouva je bezchybná a pronajímatel splnil všechno, co slíbil, není důvodu, proč jí je nedat. Výše se většinou pohybuje na úrovni nájmu za jeden měsíc.

Práva a povinnosti nájemce

Jak nám sděluje občanský zákoník, máte právo bydlet v bytě a využívat i sklep, půdu, chodby a další sdílené prostory v domě ve formě sjednané v nájemní smlouvě. Dále samozřejmě máte nárok na vodu, plyn a elektřinu, prostě služby. Musíte, jak jinak, platit nájemné ve stanovené výši a včas, nechovat se nevhodně (neobtěžovat v jakékoliv formě ostatní nájemce) a oznamovat závady v bytě.

Práva a povinnosti pronajímatele

Pronajímatel vám musí zajistit byt ve funkčním stavu, který potrvá stále. Má právo vás kontrolovat a provádět stavební úpravy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9674 (vitejdoma.cz/rodina#8437)


Přidat komentář