Podkrovní byt

Přestavba půdních prostor znamená vždy stavební změnu domu. Z tohoto důvodu se příslušné zastupitelstvo zajímá o vše, co se této oblasti týká. Existují nejrůznější předpisy a směrnice, jichž musíte dbát.

Doporučujeme:

 • Stavební práce Kladno a okolí - Společnost Herm spol. s. r. o., nabízí kompletní realizaci staveb, stavební dodávky celků, hrubé stavby, rekonstrukce budov, regeneraci panelových domů a regeneraci interiérů, realizaci specializovaných stavebních prací s odpovídající odborností a vysokým stupněm kvality.
 • Stavení práce Ústecký kraj - nabízíme rekonstrukci rodinných domů,přestavby koupelen, zateplení RD, vybudování chodníků a parkovišť, zateplení panelových domů, plovoucí podlahy, truhlářské práce.
 • Stavební firma NOiR INTERIÉR s.r.o. Olomoucký kraj -tel.:+420 775 664 043 Nabízí kompletní rekonstrukce, přestavby bytů a domů. Zhotoví návrhy bytových a nebytových interiérů včetně** realizace**. Výroba nábytku, prodej oken a dveří včetně příslušenství. Plastová, hliníková okna a dveře značky Slovaktual. Realitní činnost.
 • Izolace střech Praha - Tepelná izolace foukaná minerální vata IZOSPOL od firmy** ABD Izospol** je za nejlepší cenu. Izolace foukanou minerální vatou je rychlá a dokonale pokryje celý izolovaný prostor. Bez nepořádku v domě provedeme izolaci dutiny trámových stropů, izolace pod pultovou střechu,** izolaci vazníkových konstrukcí** a izolují i další nepřístupná místa. Izolují také dvojplášťové střechy panelových a bytových domů,jednoduše, bez pracného rozdělávání střechy a za velmi nízkou cenu.

 • Stavební firma Hájek s.r.o. Liberec - Hlavní činností firmy je : provádění bytových staveb,novostavby rodinných domů,** rekonstrukce bytů** a rekreačních chalup, půdní vestavby, provádění zateplených fasád, zpracování projektové dokumentace,rodinné domy, přístavby, půdní vestavby, garáže, inženýrská činnost, zajištění stavebního povolení, včetně všech příslušných vyjádření a povolení, vykonávání funkce stavebního dozoru.

Podkrovní byt

Střešní okna a vikýře, jež jsou čím dál častěji k vidění a jež byly do střech domů vsazeny dodatečně, připouštějí vlastně jediný závěr: bydlení pod střechou se stává čím dál více oblíbeným. Přestavba půdního prostoru znamená získání nejen další cenné obytné plochy, ale též prostoru, jenž je často pociťován jako mimořádně příjemný a útulný. Šikmé stěny a viditelné trámoví mají zřejmě pro mnoho lidí mimořádný půvab.

Výrobci stavebního materiálu a příslušenství dnes naším zálibám skutečně vycházejí vstříc. Střešní okna, izolační materiál a desky pro obkládání stěn může i domácí kutil bez předchozích hlubších odborných znalostí snadno instalovat. Nářadí v nízkých cenových relacích a praktické pomůcky učiní dokonce i laika okamžitě kompetentního stavbaře. Vsazování stavebních prvků, jako jsou hotové dveře nebo dokonce schody, dnes nikoho nestaví před neřešitelný úkol.

Dokonce i instalace nebo rozšíření topných zařízení už nečiní domácím kutilům žádné velké problémy. Obchody se stavebninami či s potřebami pro kutily nabízejí vše, co pro přestavbu půdy můžete potřebovat.

Zařízení koupelen je k dostání v celém sortimentu a za velmi výhodné ceny, dlaždičky lze nalepit na vlastnoručně urovnanou podlahu nebo na lehkou montážní stěnu pomocí speciálních lepidel, ošklivé trhliny se tedy později neobjeví. Vodovodní potrubí se pokládá za pomoci moderních technik pájení a lepení. Speciálních nástrojů či znalostí přitom není zapotřebí. Totéž platí i pro pokládání trubek topení a instalaci topných těles.

Z příslušenství pro elektroinstalační práce je k dostání v obchodě také všechno. Ovšem předtím, než vlastnoručně položenou elektroinstalaci začnete používat, měli byste si ji nechat od nějakého elektrikáře přezkoušet.

Jednoduché či obtížné

Vidíte – ani přestavět půdu není zdaleka tak obtížné. Nemusíte si toho ale na sebe naložit příliš. Nové obytné prostory nemusí stát za jeden víkend. Rozdělte si přestavbu na etapy, tak nebudete přespříliš zatíženi ani finančně ani pracovně.

Stavební změna domu

Přestavba půdních prostor znamená vždy stavební změnu domu. Z tohoto důvodu se příslušné zastupitelstvo zajímá o vše, co se této oblasti týká. Existují nejrůznější předpisy a směrnice, jichž musíte dbát, jedná-li se o přestavbu či výstavbu nového obytného prostoru. V úředních předpisech se rozlišují nejrůznější kategorie obytných prostor.

 • Kategorie obytných prostor

Obytné prostory znamenají, že tam osoby neustále pobývají, pracují nebo spí. Jedná-li se oproti tomu o zájmové prostory, o prostory na hraní, nebo o místnosti, jež se bohužel může používat pouze pro sušení prádla, platí mírnější stavební předpisy.

Uzavřené byty pod střechou podléhají zase zcela odlišným předpisům. Nejdůležitější z nich říká, že přípustný počet obývaných poschodí musíte dodržet. I schodišti jakožto nouzovému úniku je připisován velký význam. V jedno nebo dvougeneračních domcích postačí většinou šířka schodů 80 cm, u větších domů je požadována větší. Je-li půda plánovaná pouze jako zájmový prostor, požaduje zákonodárce bohužel zasunovací či vytahovací schodiště.

Velikost oken musí být volena tak, aby byly dodrženy směrnice o úsporách tepelné energie. Pro předprseň oken je předepsána minimální výška 90 cm, měřeno od horní hrany podlahy ke spodní hraně okenního křídla.

Minimální výška stropu, jakož i šířka a výška nutná k průchodu dveřmi jsou právě tak stanoveny. Důležitá je požární ochrana, obzvláště ve vícegeneračních domcích.

Předpisy se v různých zemích liší. I města, obce a okresy mohou mít částečně rozdílné směrnice. Měli byste tedy v každém případě, ještě než začnete s vlastními pracemi, navázat kontakt s místním stavebním úřadem.

 • Plánovité rozdělení

Při dělení půdního prostoru na rozličné místnosti hraje velkou roli poloha schodiště, tvar střechy a poloha již existujících střešních oken nebo vikýřů. Pokud by měly být stavěny masivní zdi, musí pod nimi v konstrukci domu stát nosné stěny. Při plánování přizvěte na radu statika, jenž podle stavebního plánu domu může nejlépe posoudit, kde smějí být na půdě postaveny nové stěny.

Při vestavbě sociálního zařízení byste měli dbát na to, aby bylo umístěno pouze tam, kde se v místnostech nalézají patřičné přípojky.

Smysluplné rozdělení půdy

U valbové střechy není smysluplné rozdělení půdy jednoduché, neboť díky čtyřem šikmým stranám střechy nebývá pod střechou příliš volného prostoru s dostatečnou výškou. Poloha schodiště, jež na půdu vede, je určena tím, že v dosahu posledního schodu na horním konci schodiště je prostor dost vysoký na to, aby tam mohl stát dospělý člověk. Kvůli tvaru střechy je toto však možné pouze tehdy, když schodiště ústí na půdu poměrně blízko středu domu. Větší množství variant může existovat pouze při vhodné změně tvaru schodiště.

Otvor pro schodiště musí být na půdě zajištěn zábradlím nebo lehkými stěnami, které jej oddělují od obytného prostoru.

Ochrana před ztrátou tepla v zimě

Prostor, vzniklý použitím lehkých montážních stěn, musí být chráněn proti ztrátám tepla v zimě a proti přehříváním v létě. Toho dosáhnete použitím dostatečně tepelné izolace. Vrstva izolačního materiálu se zpravidla vkládá mezi střešní krokve a sloupy svislých stěn. K izolaci postranních stěn se mohou použít desky z tvrdého pěnového materiálu nebo z minerální vlny.

 • Parotěsná zábrana

Na tlumící vrstvě musí být ještě směrem do místnosti připevněna vrstva parotěsná. K tomu účelu se hodí především alobalová fólie, jež se na krokve přisponkuje. U minerální vlny s hliníkovým povlakem jsou obě funkce spojeny v jednom výrobku.

Důležité: spáry musí být pečlivě přelepeny páskou. Pro vnitřní obložení střešních krovů můžete použít sádrokartonové desky nebo palubky. Leží-li krokve v jedné rovině a není-li vzdálenost mezi nimi větší než 75 až 80 cm, můžete připevnit obkladový materiál přímo na ně. V opačné případě potřebujete podkladovou konstrukci z latí. Strop izolujte stejným způsobem.

dostačující tlumení zvuku

Při stavbě nové podlahy z podlahových desek se musíte postarat o dostačující tlumení zvuku kroků. Desky nebo podložné hranoly položíte na pruhy desek z měkkých vláken. Rovněž můžete desky či dřevo použít tzv. plovoucí. Mezi nimi a pevným podkladem patra nebo trámovím nemá existovat žádné pevné spojení. Šrouby a hřebíky by totiž kroky snadno přenášely.

Doporučujeme:

 • Stavební práce Kladno a okolí - Společnost Herm spol. s. r. o., nabízí kompletní realizaci staveb, stavební dodávky celků, hrubé stavby, rekonstrukce budov, regeneraci panelových domů a regeneraci interiérů, realizaci specializovaných stavebních prací s odpovídající odborností a vysokým stupněm kvality.

 • Stavení práce Ústecký kraj - nabízíme rekonstrukci rodinných domů,přestavby koupelen, zateplení RD, vybudování chodníků a parkovišť, zateplení panelových domů, plovoucí podlahy, truhlářské práce.

 • Stavební firma NOiR INTERIÉR s.r.o.Olomoucký kraj - tel.:+420 775 664 043 Nabízí kompletní rekonstrukce, přestavby bytů a domů. Zhotoví návrhy bytových a nebytových interiérů včetně** realizace**. Výroba nábytku, prodej oken a dveří včetně příslušenství. Plastová, hliníková okna a dveře značky Slovaktual. Realitní činnost.
 • Izolace střech Praha - Tepelná izolace foukaná minerální vata IZOSPOL od firmy** ABD Izospol** je za nejlepší cenu. Izolace foukanou minerální vatou je rychlá a dokonale pokryje celý izolovaný prostor. Bez nepořádku v domě provedeme izolaci dutiny trámových stropů, izolace pod pultovou střechu,** izolaci vazníkových konstrukcí** a izolují i další nepřístupná místa.Izolují také dvojplášťové střechy panelových a bytových domů,jednoduše, bez pracného rozdělávání střechy a za velmi nízkou cenu.
 • Stavební firma Hájek s.r.o. Liberec - Hlavní činností firmy je : provádění bytových staveb,novostavby rodinných domů,** rekonstrukce bytů** a rekreačních chalup, půdní vestavby, provádění zateplených fasád, zpracování projektové dokumentace,rodinné domy, přístavby, půdní vestavby, garáže, inženýrská činnost, zajištění stavebního povolení, včetně všech příslušných vyjádření a povolení, vykonávání funkce stavebního dozoru.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9705 (vitejdoma.cz/rodina#8936)


Diskuze a zkušenosti

karmelit | 02.12.2013 19:02
vytahovací schody ahoj, potřebuju na chalupu nějaké stabilní vysunovací schody n podkroví. nebudeme po nich chodit často, ale důležitá je stabilita. máme tam takové staré dřevěné a kolem vstupu šíleně protahuje.


Přidat komentář