Okolí měst a vesnic - ta naše příroda

Nejenže odpadky hyzdí krajinu, ale také ohrožují volně žijící živočichy. Třeba takové bezohledně pohozené rybářské vlasce fungují jako oka, do kterých se mohou zaplét např. labutě či lysky černé.

Okolí měst a vesnic - ta naše příroda

Kupy odpadů, kterých se každý den zbavujeme, představují jak pro ptáky, tak pro savce i plazy smrtelné nebezpečí. Mnohé z těchto odpadů se v přírodě rozloží dokonce až po desítkách let.

Neustálý problém s odpadky

Na venkově i ve městech narážíme na odpadky skoro na každém kroku. Odhozené umělohmotné obaly, plechovky, skleněné láhve už vlastně ani nevnímáme.

Produkujeme takové množství odpadků, že se nemůžeme divit tomu, když města tonou v nečistotách a vody jsou znečištěné. V takovém Německu vzniká každoročně přes 100 milionů tun odpadů.

Průměrná rodina ročně spotřebuje takové množství papíru, že by na jeho výrobu bylo třeba šesti stromů. Množství spotřebovaných kovů a umělých hmot představuje každým rokem 45 kilogramů.

Velká část těchto materiálů nakonec skončí jako odpady a může se dostat do životního prostředí, a to velmi jednoduše. Vypadávají z popelnic a z popelářských vozů, déšť a vítr je odnášejí ze skládek atd.

Nebezpečí odpadků vůči přírodě a živočichům

Nejenže odpadky hyzdí krajinu, ale také ohrožují volně žijící živočichy. Třeba takové bezohledně pohozené rybářské vlasce fungují jako oka, do kterých se mohou zaplét např. labutě či lysky černé. Vlasec jim spoutá nohy a křídla nebo se jim omotá kolem krku.

Na plážích se zase mohou ptáci dostat do kruhů na nošení plechovek s nápoji. Sevřou jim zobák a hlavu tak, že nemohou přijímat potravu. Když ptáci uvíznou křídlem nebo nohou, tak se pokoušejí zoufale vysvobodit. Takto vyčerpaní ptáci, i když se nakonec osvobodí, představují pro své nepřátele velmi snadnou kořist.

Takové skleněné střepy způsobují jezevců, liškám a dalším zvířatům ošklivé řezné rány. Celé pohozené láhve zase představují nebezpečí pro menší živočichy. Drobní savci, ještěrky a slepýši do nich často zalézají, protože je uvnitř teplo, ale pak už mnohdy nedokážou po hladkém skle vylézt ven a zahynou tu hlady nebo přehřátím.

Recyklace odpadků

Pro některé živočichy sice představují odpadky smrtelné nebezpečí, ale ve stejné míře i zdroj obživy. V nocích slídí po ulicích hladové lišky, zejména pak v Anglii. Nejvýhodnějšími zdroji obživy pro živočichy jsou popelnice kolem restaurací.

Také některé druhy racků dovedou odpadky dokonale „zhodnotit” ve svůj prospěch. Protože jim velké skládky poskytují bohatě prostřený stůl po celý rok.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9697 (vitejdoma.cz/rodina#8831)


Přidat komentář