Ochrana technického vybavení počítače

Základním pravidlem ochrany před fyzickým zcizením počítače či dat je nenechávat volně dostupný počítač bez dozoru (zamykejte místnosti s počítači; můžete použít i extrémní zámky, kterými počítač pevně připoutáte k pracovnímu stolu).

Nutnost zabezpečení počítače

Zabezpečení technického vybavení vašeho počítače patří do oblasti ochrany počítače před tzv. fyzickými útoky. Obecně se pod tímto pojmem rozumí zcizení či případné fyzické poškození počítače nebo jeho částí. Jistě, je nepochybně snazší ukrást mobilní počítač (notebook, PDA apod.) než počítač stolní, ale znáte to: u nás se krade i to, co je přibité, takže opatrnosti skutečně není nikdy dost.

Základním pravidlem ochrany před fyzickým zcizením počítače či dat je nenechávat volně dostupný počítač bez dozoru (zamykejte místnosti s počítači; můžete použít i extrémní zámky, kterými počítač pevně připoutáte k pracovnímu stolu). Existují i varianty rádiem řízeného alarmu, případně dnes existují i možnosti zabezpečení počítače pomocí tzv. biometrických prvků.

Existují také různé další varianty zabránění přístupu do vašeho počítače, např. firma Avance vyrábí počítačové skříně s uzamykatelným předním otevíracím krytem.

Pokud by už ke zcizení došlo, je vhodné mít přístup do počítače zabezpečen heslem, dokumenty mějte zašifrovány a data také zálohujte. S fyzickým zabezpečením vám nejlépe poradí pracovníci obchodu, kde si počítač kupujete.

Možnost poškození počítače pomocí výpadku elektřiny

  • Přepěťová ochrana

    Jinou možností, jak můžete přijít o svůj počítač a data v něm uložená, je možnost poškození počítače vlivem výkyvů elektrického proudu. I zde je možnost ochrany jednoduchá: dokupte si tzv. přepěťovou ochranu s bleskojistkou, kterou opět máte k dispozici v obchodech s výpočetní technikou (cenově v řádech stovek korun).

  • Záložní zdroje napětí

    Pro případ náhlého výpadku proudu můžete svůj počítač zabezpečit záložním zdrojem proudu. Jaký zvolit vám nejlépe poradí opět v obchodech s počítači, záleží na účelu a vhodnosti použití (ceny se pohybují v řádech tisíců korun). Podívat se také můžete na některý z internetových obchodů, kde najdete širokou nabídku různých možností zabezpečení vašeho počítače.

Prevence Vašeho počítače

  • Pokud to uznáte (pro domácí počítač) za vhodné, fyzicky zabezpečte počítač např. zámky.
  • Zakupte si (a používejte) přepěťovou ochranu.
  • Jestliže potřebujete, kupte si a používejte i záložní zdroje napětí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9649 (vitejdoma.cz/rodina#7815)


Přidat komentář