Ochrana před výpadkem proudu

Proti všem těmto nepříjemnostem chrání záložní zdroje napětí, zkráceně UPS (nepřerušitelné zdroje napájení). Ty obsahují akumulátor a elektroniku, které sleduje napětí v síti a v případě potřeby začne dodávat na výstup přídavné napětí.

Ochrana před výpadkem proudu

V horším případě se mohou poškodit i tak, že nebude čitelná ani naposledy uložená verze. Nepříjemné ale nejsou jen výpadky proudu, počítače mohou být poškozeny i krátkými přepětími nebo naopak poklesy napětí. Zatímco za přepětí obvykle může místní rozvodna, poklesy proudu může způsobit třeba zapnutí motoru ledničky.

Proti všem těmto nepříjemnostem chrání záložní zdroje napětí, zkráceně UPS (nepřerušitelné zdroje napájení). Ty obsahují akumulátor a elektroniku, které sleduje napětí v síti a v případě potřeby začne dodávat na výstup přídavné napětí. Součástí jsou i filtry, které chrání proti přepětí.

Výběr zdroje na pc

UPS se podle technologie dělí na off-line, on-line a line-interactive. V domácích podmínkách se můžete setkat se všemi třemi druhy, je proto při výběru dobré vědět, jak a proti čemu vás ochrání.

Koupě zdroje

UPS typu off-line jsou nejlevnější a nejjednodušší. Za normálních okolností je počítač napájen přímo ze sítě. Teprve v případě poklesu napětí se zdroj přepne a začne dodávat napětí vlastní. Přepnutí ale chvíli trvá a v případě, že napětí často kolísá není tento zdroj příliš vhodný.

Na koho se obrátit

Opakem jsou UPS typu on-line. Taková UPS vždy vyrábí vlastní elektrickou energii a počítač je tak vždy napájen stále stejným napětím. Akumulátor je při připojení k síti nezávisle dobíjen. Při poklesu napětí není tedy nutné nic přepínat. Nevýhodou je vysoká cena. Tento typ UPS najdete nejčastěji u serverů.

Kompromis - zlatá střední cesta

Kompromisem jsou UPS typu line-interactive. Ty sice také přepnou na baterii až v okamžiku výpadku proudu, při připojení do sítě ale posílají napětí do počítače přes regulátor napětí. Výstup je tedy kvalitnější než u off-line UPS a přitom jsou mnohem levnější než on-line UPS. Právě line-interactive UPS se v domácnostech objevují nejčastěji.

Udržení počítače v provozu

Důležitým parametrem je kapacita UPS. Ta určuje, jak dlouho bude možné po výpadku proudu udržet počítač v provozu. Obvykle jde o několik minut, které bohatě postačí k tomu, aby se stihl uložit důležité dokumenty. Kapacita je u UPS poněkud překvapivě udávána ve VA (tedy v jednotkách výkonu). UPS s kapacitou 500 VA udrží běžný počítač v provozu přibližně po dobu 10 minut.

Rozhodující je výstupní výkon UPS

Pro připojení počítače je rozhodující i výstupní výkon UPS. Typický herní počítač s monitorem CRT patrně bude potřebovat výstupní výkon UPS alespoň 250 W.

Automatické uložení dat při výpadku

Moderní UPS mají často připojení k počítači - kabelem do sériového nebo USB portu. Dodávaný software umí nejen sledovat stav opotřebení baterie, ale také automaticky uložit dokumenty a vypnout systém v případě výpadku.

Komunikace zdroje a počítače

Výše zmíněná vlastnost je ale často malým písmem uváděna jako volitelná (option). Chcete-li zdroj s možností komunikace s počítačem, vždy se přesvědčte, zda je skutečně rozhraní součástí vámi vybraného modelu a zda je v balení příslušný kabel a software.

Vybírání konektorů

Pozor na kabely nutné k připojení k počítači. Většina UPS totiž využívá počítačové "hranaté" kabely, jakými se připojuje třeba monitor. Pouze několik modelů UPS určených pro čistě domácí použití (např. PC CyberFort) nabízí i tradiční kulaté elektrické zásuvky.

Vhodná zásuvka pro ochranu pc

Ne všechny zásuvky na zadní straně jsou chráněny proti výpadku proudu. Některé mají jen ochranu proti přepětí. Do plně zálohovaných zásuvek zapojte počítač a monitor, do zásuvek s ochranou proti přepětí třeba tiskárnu, reproduktory nebo skener.

Ochrana před napěťovým špičkám

Moderní domácí UPS mají i zásuvku pro ochranu telefonu nebo modemu. Máte-li některé z těchto zařízení, určitě je využijte. Váš telefon a modem budou chráněny proti napěťovým špičkám na telefonním vedení (což obzvláště u modemu může způsobit likvidaci celého počítače).

UPS s blesky zatočí

Nechcete-li investovat do dražších UPS, určitě si pořiďte alespoň jednoduchou ochranu proti přepětí. Má obvykle tvar běžného elektrického rozbočovače (lidově zvané pes). Tu většinou stejně pro připojení periférií potřebujete a pár stokorun ušetří problémy se zničeným hardwarem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9660 (vitejdoma.cz/rodina#8074)


Přidat komentář