Nízkoenergetické domy

Chystáte se stavět dům a přemýšlíte o nízkoenergetickém domě, protože chcete ušetřit za energie či šetřit životní prostředí? Potom vybírejte dobrou stavební firmu či projekční kancelář.

Doporučujeme:

  • Rovax spol.s.r.o , Jihomoravský kraj - Rodinná stavební firma , která je** specialista na dřevostavby** od projektu až po realizaci.Nabízí projekční činnost a provádění staveb.Ke každému zákazníkovi individuální přístup , preferují seriózní jednání a kvalitu.

  • Coin cz montované domy , okr.Praha a okolí- Společnost COIN CZ nabízí montované domy , nízkoenergetické domy , solární systémy a vytápění.Také kompletní služby k realizaci stavby , od prvotní konzultace po potřebné doklady po skončení stavby k ohlášení užívání stavby.

  • Roubenky Dřevostavby CZ , okr.Vsetín a okolí- Výroba těchto dřevostaveb se zakládá na tradičním technologickém postupu z oblasti Valašska . Na základě dodané technické dokumentace vystavíme na již předem připravenou základovou desku hrubou stavbu dřevěného domu. Cena hrubé stavby se odvíjí od složitosti projektu a je konzultovaná s klientem .V ceně hrubé stavby je dřevo a špičková práce mistru tesařů . Každá tato stavba je jedinečná , neboť vychází z individuálního projektu , navrženého podle potřeby klienta . Součásti spolupráce s klienty jsou také exkurze dřevěnic. Tyto universální dřevostavby , je možno realizovat kdekoliv . v horách .i v blízkosti města dřevěnice může být projektovaná i jako moderní dům.Více informací zde: 602 583 896 , drevenice@centrum.cz.
  • EKOS VYSOČINA s.r.o ,okr.Pelhřimov a okolí - Stavebně obchodní společnost , která se zabývá půdní vestavbou , výstavbou a rekonstrukcí rodinných domů , chat a kompletní*** *projektovou dokumentací.Návrhy a realizací rodinných domů dle představ a požadavků zákazníka.Dále nabízí** truhlářské práce** , samostatné dřevěné konstrukce , infra vytápění , ekopanely , kompletní** elektroinstalace** včetně zajištění** revizí** , drobné zednické práce , malování pokojů aj. a pokládkou PVC aj.

  • Dřevostavby TESPO srdužení podnikatelů ,okr.Tábor a okolí - Tato firma nabízí dvě** varianty dřevostaveb** ,** klasický sloupkový systém a FÍHA systém.Jejich novinkou jsou **kanadské montované domy od třech firem:NELSON HOME, LINWOOD HOME  a MAPLE HOME .Realizují stavbu ve třech variantách.Realizují tesařské konstrukce s dodáním kvalitního smrkového řeziva.Realizují střešní pláště a klempířské systémy od všech výrobců.Firma je zapsaná v programu zelená úspora.Dodávají a montují střešní okna a jejich doplňky.Hlavním motem firmy je spokojenost zákazníků a tím i kvalitní a pohodové bydlení.

Nízkoenergetický dům je takový dům, který díky své technologii a designu ve kterém je postaven spotřebovává méně energie než tradiční dům. Takový dům může například využívat aktivní či pasivní solární prvky pro snížení svého energetického výdeje.

Co jsou to nízkoenergetické domy?

Nízkoenergetické domy mají oproti standardním domům o třetinu až o polovinu menší spotřebu tepla na vytápění. Podle spotřeby energie na vytápění rozlišujeme nulové domy, pasivní domy, nízkoenergetické domy, obvyklé novostavby a starší výstavby.

Energetická náročnost domu

Energetická náročnost domu je charakterizována především tepelnými ztrátami. Starší výstavba může mít energetické ztráty vyšší jak 200 kWh/m2 za rok a klasická novostavba bez zateplení potom kolem 80 – 140 kWh/m2 za rok. Nízkoenergetický dům má potom podle normy ČSN 73 0540-2 tepelnou ztrátu maximálně 50 kWh/m2 za rok. A to už je opravdu velký rozdíl. Můžeme se také setkat s tzv. aktivním domem, který má tepla přebytek a je schopen nejen pokrýt svou spotřebu energie, ale navíc ještě energii vyrábí, a to pomocí solárních panelů a fotovoltaických článků.

Energetický štítek

Energetický štítek budovy je obdobou energetického štítku, který se využívá u elektro spotřebičů a slouží jako jednoduché hodnocení budovy z hlediska jejích potřeb energií, které je srozumitelné i pro naprostého laika. Energetická náročnost budovy se udává v písmenech A – G, které znázorňují právě třídu energetické náročnosti budovy. Podle slovního vyjádření vyhlášky 148/2007 Sb., potom A znamená mimořádně úspornou budovu, B znamená úspornou, C vyhovující, D nevyhovující, E nehospodárnou, F velmi nehospodárnou a G znamená mimořádně nehospodárnou budovu.

Vytápění nízkoenergetického domu

Při stavbě nízkoenergetického domu se můžete rozhodnout mezi několika způsoby jeho vytápění. Elektrické vytápění je z tohoto hlediska nejvýhodnější a nejúspornější. Existují dvě varianty elektrického vytápění, a to vytápění formou přímotopných systémů, tedy formou podlahového či stropního vytápění nebo použitím klasických konvektorů. Druhá varianta je potom akumulační vytápění nebo vytápění prostřednictvím elektrokotle s radiátory.

Větrání nízkoenergetického domu

V nízkoenergetických domech se doporučuje instalovat rekuperační jednotku v kombinaci s nuceným větráním, tím se sníží ztráty tepla způsobené větráním na minimum.

Výhody nízkoenergetických domů

Mezi výhody nízkoenergetických domů patří například kratší otopná sezóna, která tak zajistí větší životnost otopné soustavy. S tím také souvisí nízká spotřeba energií a následná úspora peněz za energie. Jednou z nesporných výhod je potom snížení zátěže životního prostředí a také skutečnost, že stavební materiály nízkoenergetických domů slouží i jako ochrana proti venkovnímu hluku. Většina nízkoenergetických domů se navíc pyšní moderním vzhledem.

Nevýhody nízkoenergetických domů

Všechny výhody s sebou nesou i jisté nevýhody a nejinak je tomu i v případě nízkoenergetických domů. Tou největší nevýhodou je v tomto případě skutečnost, že stavba takového nízkoenergetického domu je náročná. Musíte mít velmi pečlivě vypracovaný projekt stavby, stavba musí být naprosto bez chyb, v opačném případě by mohla ztratit status nízkoenergetické stavby a musíte také počítat s neustálými kontrolami případného investora.

Nízkoenergetické domy

Pokud chcete stavět nízkoenergetický dům, je potřeba najít si dobrého architekta či projekční kancelář, jež se nízkoenergetickými domy zabývá. Stejně tak je důležité najmout si k valitní stavební firmu.

Doporučujeme:

  • Rovax spol.s.r.o , Jihomoravský kraj - Rodinná stavební firma , která je** specialista na dřevostavby** od projektu až po realizaci.Nabízí projekční činnost a provádění staveb.Ke každému zákazníkovi individuální přístup , preferují seriózní jednání a kvalitu.

  • Coin cz montované domy , okr.Praha a okolí- Společnost COIN CZ nabízí montované domy , nízkoenergetické domy , solární systémy a vytápění.Také kompletní služby k realizaci stavby , od prvotní konzultace po potřebné doklady po skončení stavby k ohlášení užívání stavby.

  • Roubenky Dřevostavby CZ , okr.Vsetín a okolí - Výroba těchto dřevostaveb se zakládá na tradičním technologickém postupu z oblasti Valašska . Na základě dodané technické dokumentace vystavíme na již předem připravenou základovou desku hrubou stavbu dřevěného domu. Cena hrubé stavby se odvíjí od složitosti projektu a je konzultovaná s klientem .V ceně hrubé stavby je dřevo a špičková práce mistru tesařů . Každá tato stavba je jedinečná , neboť vychází z individuálního projektu , navrženého podle potřeby klienta . Součásti spolupráce s klienty jsou také exkurze dřevěnic. Tyto universální dřevostavby , je možno realizovat kdekoliv . v horách .i v blízkosti města dřevěnice může být projektovaná i jako moderní dům.Více informací zde: 602 583 896 , drevenice@centrum.cz.

  • EKOS VYSOČINA s.r.o ,okr.Pelhřimov a okolí - Stavebně obchodní společnost , která se zabývá půdní vestavbou , výstavbou a rekonstrukcí rodinných domů , chat a kompletníprojektovou dokumentací.Návrhy a realizací rodinných domů dle představ a požadavků zákazníka.Dále nabízí** truhlářské práce** , samostatné dřevěné konstrukce , infra vytápění , ekopanely , kompletní** elektroinstalace** včetně zajištění** revizí** , drobné zednické práce , malování pokojů aj. a pokládkou PVC aj.

  • Dřevostavby TESPO srdužení podnikatelů ,okr.Tábor a okolí - Tato firma nabízí dvě** varianty dřevostaveb** ,** klasický sloupkový systém a FÍHA systém.Jejich novinkou jsou **kanadské montované domy od třech firem:NELSON HOME, LINWOOD HOME  a MAPLE HOME .Realizují stavbu ve třech variantách.Realizují tesařské konstrukce s dodáním kvalitního smrkového řeziva.Realizují střešní pláště a klempířské systémy od všech výrobců.Firma je zapsaná v programu zelená úspora.Dodávají a montují střešní okna a jejich doplňky.Hlavním motem firmy je spokojenost zákazníků a tím i kvalitní a pohodové bydlení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9751 (vitejdoma.cz/rodina#9874)


Přidat komentář