Nebezpečná příroda - vichřice a orkán

Orkán způsobuje velké škody na majetku, ale také na lidských životech. Pokud nechcete platit desetitisíce za opravy vašeho auta, tak raději v případě zpráv o nebezpečí blížícího se vichřice či orkánu, ponechte své auto na bezpečnějším místě.

Orkán - základní informace

Orkán je vítr s ničivými účinky, s rychlostí větší než 118 km/hod. Při své cestě krajinou, smete téměř vše, co mu zkříží cestu.

Síla větru - vichřice

Orkán způsobuje velké škody na majetku, ale také na lidských životech. Pokud nechcete platit desetitisíce za opravy vašeho auta, tak raději v případě zpráv o nebezpečí blížícího se vichřice či orkánu, ponechte své auto na bezpečnějším místě. Auta v žádném případě neparkujte v blízkosti stromů ani sloupů elektrického napětí.

Prevence před nebezpečím

Pokud předpověď počasí hlásí velmi silný vítr (o síle vichřice či orkánu) a vy se chystáte na jízdu autem, dobře si to rozmyslete. Silný vítr může velmi ovlivnit řízení. A jindy poklidná jízda se může v tomto počasí stát velmi nebezpečnou. Pokud už musíte nutně někam jet, měli byste přiměřeně snížit rychlost, aby boční náraz větru nevytlačil váš automobil ze silnice.

Když příjde jeden z nich, nemají slitování

Pro omezení škod na majetku je třeba při hrozícím nebezpečí příchodu orkánu zabezpečit všechna okna, skleníky a lehčí věci umístěné na volném prostranství, které by mohl orkán vzít při své cestě. Také je vhodné ukotvit anténní stožáry, stavební jeřáby a další vratké stroje a zařízení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9659 (vitejdoma.cz/rodina#8064)


Přidat komentář