Muži pozor! Čelem kupředu k úklidu.

Poté se s partnerem domluvte na plnění činností dle kategorií. Své úkoly plňte poctivě, ale partnera kontrolujte. Častou situací totiž je, že se vše vrátí do starých kolejí. Tomu musíte zabránit! Uvidíte kolik vám najednou zbyde volného času!

Rozdílné domácnosti

Muž přijde z práce, spořádá oběd a lehne si k televizi. Potřebuje si přece po práci odpočinout. V mnoha domácnostech častý obrázek.

Netýká se to jen českých domácností, situace není pro ženy růžová téměř nikde. V USA celých 80% žen zastává veškeré domácí práce (v ČR je to okolo 60%).

Je to typický model a ženy si za něj mohou často samy. Ženy chtějí mít čistou až dokonalou domácnost, perfektně obstarané děti a každý den teplé jídlo pro svého muže. Ale jde to zvládnout při práci? A má žena čas na své záliby, kam zmizel volný čas? Řekněte si dost, takhle to přece nejde!

Nastolení řádu pro muže

Hned na začátku soužití nastolte muži řád. Nebuďte otrokyní, půl práce vy, půl muž. Odborníci radí sepsat si nejčastější úkoly a rozdělit je do kategorií.

  • kategorie činností, které zvládne jen muž
  • kategorie činností ryze ženských
  • kategorie činností, které zvládnete oba

    Poté se s partnerem domluvte na plnění činností dle kategorií. Své úkoly plňte poctivě, ale partnera kontrolujte. Častou situací totiž je, že se vše vrátí do starých kolejí. Tomu musíte zabránit! Uvidíte kolik vám najednou zbyde volného času!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9633 (vitejdoma.cz/rodina#7027)


Přidat komentář