Komunikace s celým světem přes internet

Chcete si pro soukromé účely nahrávat některé programy internetového rádia? Přehrávací programy často standardně nenabízejí funkci pro ukládání zvukového datového proudu.

Přijímaní vysílání internetových rádií

Windows Media Player, Real Player nebo také WinAmp umí přijímat vysílání internetových rádií. Jakmile je počítač připojený k Internetu, může se kterýkoliv ze jmenovaných přehrávačů připojit k vysílači internetového rádia a přehrávat tzv. zvukový datový proud (audio stream).

  • Ve Windows Media Player můžete poslouchat rádio takto:
  1. Připojte se k Internetu, spusťte Windows Media Player (aktualizovaný na verzi 10) a klepněte na tlačítko Průvodce.
  2. Jakmile se objeví Průvodce v okně Media Playeru, klepněte v horní liště na odkaz Rádio.
  3. Vyberte si z aktuální nabídky průvodce, které rádio, případně hudební styl chcete poslouchat.

    U některých vysílačů se Windows Media Player přímo připojí k příslušnému serveru a přehrává získaná data. Jiné stanice otevřou vlastní webovou stránku a přehrávají zvukový datový proud pomocí speciálních pluginů. V takovém případě může být někdy nutné stáhnout z Internetu přehrávací komponentu a nainstalovat ji. O stahovaní a instalaci budete informováni pomocí dialogu.

Poslouchání rádia

Pomocí tlačítek Přehrát / Pozastavit a Zastavit v dolní části okna Windows Media Playeru lze přehrávání pozastavit, pokračovat v přehrávání nebo jej úplně zastavit. Nezapomeňte však na to, že u placeného připojení na Internet se může poslouchání rádia prodražit. Navíc u připojení přes modem s rychlostí 33,3 kbit za sekundu lze přenášet vysílání pouze ve velmi komprimované podobě s jistými výpadky a redukovanou kvalitou.

Funkce a ovládání rádia přes internet

Chcete si pro soukromé účely nahrávat některé programy internetového rádia? Přehrávací programy často standardně nenabízejí funkci pro ukládání zvukového datového proudu. Některé ovladače zvukových karet však nabízejí virtuální zvukový vstup „Wave”, ze kterého lze zvuk nahrávat. Pokud tento virtuální výstup ovladače nenabízejí, můžete propojit výstup zvukové karty se vstupem (tento postup by měl fungovat jak s analogovými, tak s digitálními vstupy/výstupy).

  • Pozor na autorská práva

    Při záznamu hudby je nutné dbát na autorská práva. Povoleno je většinou pouze vytváření soukromých kopií. Při kopírování médií musíte navíc vlastnit i originální médium. Obcházení ochrany proti kopírovaní u výrobcem zabezpečených médií pomocí příslušných programů povoleno není. Záznam na vstupu zvukové karty nebo mikrofonem zatím podle právního hlediska není hodnocen jako obcházení ochrany proti kopírování.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9656 (vitejdoma.cz/rodina#8056)


Přidat komentář