Jak předejít vloupání

Vloupání do bytu je traumatickou záležitostí. Odborníci tvrdí, že 70% obětí vloupání utrpí duševní otřes, 88% obětí se obává opakování činu a a každého třetího trápí pocit strachu ve vlastním bytě.

Vloupání

Vloupání do bytu je traumatickou záležitostí. Odborníci tvrdí, že 70% obětí vloupání utrpí duševní otřes, 88% obětí se obává opakování činu a a každého třetího trápí pocit strachu ve vlastním bytě.

Preventivní opatření

Zajímavostí je, že zloději se během 30 vteřin rozhodnou, zda mají jít dál, zda se jim to riziko vyplatí. Proto je důležité učinit preventivní opatření:

  • Pravidelně vybírejte schránku, pokud nejste doma, zajistěte, aby vám ji někdo vybíral (rodina, známí...).
  • Na záznamník telefonu si rozhodně nenahrávejte zprávu, že budete po nějakou dobu nepřítomni (tuto informaci ani zbytečně nerozšiřujte po okolí).
  • Před odchodem či odjezdem nezatemňujte okna, naopak vyvolávejte dojem, že je někdo pořád doma. Využijte například rozsvícení světla pomocí časového spínače.
  • Pes zloděje z 90% odradí a každý druhý se nechá odradit už jen cedulkou "Pozor pes".
  • Necháte-li na zahradě rozházené hračky, budou zloději předpokládat, že kde jsou děti, je stále někdo doma.
  • Hlásiče rozbití skla a takto podobná technická zařízení odradí asi třetinu pachatelů. Pokud se jim nepodaří být během tří minut uvnitř, vloupání vzdají.

Újma - duševní otřes či finanční ztráta

Pokud k vloupání již došlo, jako oběť jste utrpěli nejen finanční ztrátu, ale i duševní otřes a ve vlastním bytě jste možná ztratili pocit bezpečí.

Mnozí se s vloupáním nevyrovnají ani po letech. Rodina a přátelé vaše problémy možná podceňují, ale nemusíte se bát vyhledat kompetentní pomoc (psychologa).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9636 (vitejdoma.cz/rodina#7399)


Přidat komentář