Hasicí přístroje

Toto specializovaná technické zařízení nám slouží k operativnímu likvidování malých požárů. Jedná se o zdolávání požárů v jejich první fázi, která se nazývá rozhořovací. V této době se ještě nejedná o velký oheň, teploty hoření jsou poměrně nízké.

Důvody vzniku požáru?

Nejdříve si řekněme, z jakých důvodů vznikají požáry. Jejich zárodek může způsobit buď technická chyba nebo přírodní neštěstí, případně mohou být založeny úmyslně.

Kromě toho si žár může člověk způsobit sám (zkoušeli jste chůzi po žhavém uhlí?), a to buď pitím ohnivé vody, spalováním nikotinu a tabáku a rovněž i pohledem na opálená lýtka procházející ženy. Tato vzplanutí však hasicí přístroj nevyžadují.

Základní prevence proti ohni

Toto specializovaná technické zařízení nám slouží k operativnímu likvidování malých požárů. Jedná se o zdolávání požárů v jejich první fázi, která se nazývá rozhořovací. V této době se ještě nejedná o velký oheň, teploty hoření jsou poměrně nízké. V případě rychlého použití hasicího přístroje jsme schopni takovýto zárodek požáru zvládnout.

Voda není všechno

I když nás pro hašení požárů jako první napadne voda, existuje několik druhů hasicích přístrojů:

  • vodní hasicí přístroj - patří mezi nejjednodušší. Kromě vody obsahuje i látky, které zabraňují zamrznutí kapaliny a to až do - 20 oC. Měl by fungovat necelou minutu a dostříknout do vzdálenosti 8 m.
  • pěnový hasicí přístroj - obsahuje rovněž vodu, ale ta obsahuje pěnidla. Vhodný na hašení kapalin, které se nemísí s vodou. Nestéká, proto se s ním dá likvidovat i olej na šikmých a svislých površích. V žádném případě se s ním nesmí hasit požáry zařízení pod vysokým napětím
  • práškový hasicí přístroj - tento přístoj je však přímo určený pro hašení požárů, kde by mohlo hrozit úraz elektrickým proudem. V jeho útrobách jsou totiž lepkavé granule, které se rozprostřou na hořící oblast a zabrání přisunu vzduchu.
  • sněhový hasicí přístroj - při jeho použítí se oheň hasí prudkým proudem zkapalněného CO2. Nemělo by dojít k poškození hořících předmětů, ale v případě sypkých materiálu by se kvůli velkému tlaku mohl tento rozprašovat a místo uhašení by následovalo rozšíření požáru.

    V současné době zakázaný je další typ hasicího přístroje, tzv. halonový hasicí přístroj. Při likvidaci požáru se totiž u něj mohou vyskytnout životu nebezpečné plyny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9685 (vitejdoma.cz/rodina#8513)


Přidat komentář