Fotoaparáty

Rozlišení je dáno množstvím obrazových bodů (megapixelů) v ploše – jeho hodnota se rovná násobku počtu bodů na vodorovné a svislé ose. Čím větší je rozlišení, tím větší je kvalita pořízeného snímku.

Autofokus

Autofokus je schopnost fotoaparátu automaticky zaostřit na základě zaměřených hodnot. Funkce poskytuje pohodlí amatérským fotografům a pro svou pohotovost je využitelná při focení momentek.

BMP

Z angl. „bitmap”, přípona označující obrazové soubory, na rozdíl od ostatních obrazových formátů nejsou soubory .bmp komprimovány, uchovávají tedy obraz v plné kvalitě. Jejich nevýhodou je větší velikost. Toužíte po novém digitálním fotoaparátu?

CCD senzor

Z angl. „Charge Coupled Device”. Patří mezi základní typy čidel používaných v digitálních fotoaparátech. Tento senzor zachycuje světlo procházející objektivem fotoaparátu a převádí ho do digitální podoby. Čím vyšší má CCD rozlišení – udává se v megapixelech – tím kvalitnější budou výsledné snímky.

Clona

Clona je malá přepážka v objektivu, v níž je kruhový otvor nastavitelného průměru. Velikost clony a čas, na který se otevírá závěrka fotoaparátu, tak určuje celkové množství světla dopadajícího na senzor při pořizování obrázku. Průměr clony se udává tzv. clonovým číslem s písmenem „f”. Čím je číslo menší, tím je clona více otevřená. Digitální fotoaparáty obvykle nastavují clonu automaticky, ale mnoho z nich umožňuje také vlastní nastavení.

Expoziční doba

Čas, na který se při stisknutí spouště otevírá závěrka fotoaparátu. Společně se clonou řídí celkové množství světla dopadajícího na čidlo. Některé fotoaparáty mají režim priority závěrky, dovolující nastavení expoziční doby podle záměru fotografa.

JPG, JPEG

Standard pro komprimaci obrazových dat vyvinutý skupinou Joint Photographic Experts Group. Používá ho většina digitálních fotoaparátů, jedná se o tzv. ztrátový formát – při dosahování vysokých kompresních poměrů dochází k částečné ztrátě kvality.

LCD

Zkratka z Liquid Crystal Display. Malá obrazovka digitálního fotoaparátu, tvořená tekutými krystaly s nízkou spotřebou energie. Zobrazuje fotografovaný objekt nebo fotky uložené v paměti.

Objektiv

Optická soustava čoček vytvářející co nejméně zkreslený obraz fotografovaného předmětu.

Paměťové médium

Prvek umožňující záznam a archivaci dat. U digitálních fotoaparátů jako média slouží paměťové karty jako CompactFlash, SD karty, XD karty aj., které mají nejrůznější kapacitu.

Nejprodávanější jsou karty o velikosti 512 MB až 1 GB. Profesionálové se nestydí do svých miláčků investovat více a krmí je i rychlejšími a většími kartami (4 až 8 GB).

Pixely

Zkratka z anglického Picture Element, česky obrazový bod. Digitální fotografie je tvořena megapixely.

Rozlišení

Rozlišení je dáno množstvím obrazových bodů (megapixelů) v ploše – jeho hodnota se rovná násobku počtu bodů na vodorovné a svislé ose. Čím větší je rozlišení, tím větší je kvalita pořízeného snímku.

Vyvážení bílé

Funkce digitálního fotoaparátu korigující vliv různých barev světla vyzařovaných odlišnými zdroji, brání přesvícení fotografie.

Závěrka

Zařízení fotoaparátu, které řídí světelný tok procházející objektivem a určuje expoziční dobu.

Zoom (digitální a optický)

Zoom umožňuje přiblížení fotografovaného objektu. Rozlišujeme zoom digitální a optický. U optického zoomu dochází k přiblížení beze ztráty kvality. U digitálního zoomu dochází k poklesu kvality fotografie.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9682 (vitejdoma.cz/rodina#8507)


Přidat komentář