Firewall a prevence proti počítačovým virům

Firewall je nástroj, jenž odděluje chráněnou síť od nechráněné a nabízí základní zabezpečení systému při připojení k internetu. K tomuto účelu může firewall používat kombinaci programového i technického vybavení.

Firewall a prevence proti počítačovým virům

Kdybyste však měli v počítači nainstalované a aktivní dva firewally, budou se tyto firewally „předhánět”, který z nich dříve provede požadovanou akci, což nebude produktivní. Používejte proto pouze jeden firewall: buď aktivujte firewall coby součást Windows, nebo ho vypněte a nainstalujte si jiný firewall.

Základní informace o firewallu

 • Definice a účel

  Firewall je nástroj, jenž odděluje chráněnou síť od nechráněné (nebo chráněnou číst sítě od nechráněné části) a nabízí základní zabezpečení systému při připojení k internetu. K tomuto účelu může firewall používat kombinaci programového i technického vybavení.

  Firewall ovšem nemusí zabránit počítačovým virům ve vstupu do systému uživatele. Před použitím firewallu je vhodné vytvořit bezpečnostní plán, v němž budou mimo jiné uvedeny různé druhy přístupů, jež budou mít uživatelé sítě umožněny.

  Jelikož se firewall používá k ochraně sítě (LAN) před útoky z internetu (teoreticky), totální firewall by vlastně znamenal LAN k internetu nepřipojit vůbec.

  Firewall je tedy buď hardwarové (technické) nebo softwarové (programové) zařízení, sledující a příp. blokující provoz počítače, a to zejména ve směru z internetu do počítače a opačně.

Na jaký způsob funguje

Firewall hlídá přístup do/z vašeho počítače a pokud se nějaký program pokouší o takovýto přístup, spuštění programu apod., zobrazí firewall dotaz s tím, co vlastně chcete udělat. Ve většině případů vám nabídne tři možnosti:

 • Povolit – chcete-li spustit program nebo umožnit přístup, zvolte toto pravidlo.
 • Zakázat – pokud nechcete či si nejste jisti, jestli můžete, potom klepněte na tlačítko Zakázat.
 • Vytvořit pravidlo pro tuto komunikaci a příště se již nedotazovat – umožňuje po zvolenou komunikaci (tj. Povolit nebo Zakázat) vytvořit tzv. pravidlo, jež akci nastaví napořád a příště se už u této akce dotaz nezobrazuje.

Co je vhodné vpustit a co je nepřípustné

Jednotlivé firewally vám s tímto ošemetným problémem mohou pomáhat – např. Kerio zobrazuje v horní části okna barevně odpovídající pruh (tzv. křižovatkový efekt – zelená, žlutá, červená):

 • Zelená barva znamená, že činnost je pravděpodobně bezpečná.
 • Žlutá barva naznačuje možné riziko.
 • Červená barva potom upozorňuje na největší možnou míru ohrožení.

  Navíc se ve většině těchto dialogových oken vyskytuje i tlačítko pojmenované podobě jako Podrobnosti či More info apod. Klepnutím na toto tlačítko si zobrazíte další podrobnosti o prováděné akci a je už potom na vás, co si vyberete.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9641 (vitejdoma.cz/rodina#7793)


Přidat komentář