Feng Shuei

Feng-Shuei značí porozumění základním vztahům přírodních sil a vlivů. Hlavním smyslem je dosažení harmonického způsobu života. Podle zásad Feng Shuei se dá určit rozestavění nábytku, ale i osobní horoskop.

Feng Shuei

Feng-Shuei značí porozumění základním vztahům přírodních sil a vlivů. Hlavním smyslem je dosažení harmonického způsobu života. Podle zásad Feng Shuei se dá určit rozestavění nábytku, ale i osobní horoskop. Dá vám informace o vhodných úpravách bytu, o směru, kterým se máte ubírat. Feng Shuei vám pomůže při výběru barev. Nauka Feng Shuei pomáhá zřídit efektní interiér vašeho bytu i neobytných prostor.

Historie

Kořeny Feng-Shuei vycházejí z taoistických nauk o poznání světa. Vyvíjí se přibližně od roku 3000 př. n. l. Feng Shuei dosáhlo svého scelení kolem roku 800 n. l. díky pozitivnímu přístupu Číňanů.

Základy

Zkuste se zamyslet nad zákonitostmi bytu. Vstoupíte-li poprvé do místnosti, bytu či domu, pocítíte z něj určitý náboj. Poznáte tak prostředí, kde se cítíte nebo necítíte dobře.

Důležité aspekty:

  1. samotný byt, dům, prostor (třeba i plot)
  2. příroda
  3. samotný člověk
  4. tělo a zdraví

Jak začít?

  1. vyházejte vše, co nepotřebujete
  2. vykliďte i nepotřebné věci, na kterých jste závislí emocionálně

Rozpoznání barev

Správná volba barevného provedení vás buďto uklidní nebo povzbudí k činnosti. Jiné barvy vaší osobnosti a prostoru „překáží” a rozrušují vás.

Proudění energie dle barev

Z hlediska Feng-Shuei platí určitá barevná pravidla pro jednotlivé místnosti. Studené barvy mají zvětšující účinek, teplé barvy prostor zmenšují. Barvami můžete jednotlivé prostory povznést, zviditelnit a rozproudit v nich energii. Nauka Feng Shuei vám pomůže přenést vibrace místnosti do vašeho života a činností. Můžete tak podpořit partnerský život, finanční stránku a zlepšit zdraví vám i vašim blízkým.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9627 (vitejdoma.cz/rodina#6358)


Přidat komentář