E-banking

Lze konstatovat, že i-banking je poměrně spolehlivou metodou, současné zabezpečující prvky jsou natolik výkonné, že vlastně neposkytují útočníkovi možnost způsobit vašemu účtu (a také vám) škodu.

Možnost provádět všelijaké internetové operace

E-banking umožňuje provádět nejrůznější bankovní operace rychle, pohodlně a relativně bezpečně, přičemž samotný pojem e-bankingu znamená bankovnictví prostřednictvím elektronických služeb. Pokud byste se setkali s pojmem i-bankingu, pak vězte, že se jedná o jednu z dílčích částí e-bankingu, zaměřenou na bankovní služby prostřednictvím internetu.

Dále se také používá pojem přímé bankovnictví a myslí se tím takové bankovní služby, kdy klient a banka spolu komunikují bez přímého fyzického kontaktu (pomocí telefonu, mobilního telefonu a pomocí internetu), takže přímé bankovnictví potom představuje nejširší oblast těchto služeb.

Elektronická banka je kombinací tří základních prvků:

  • Uživatelského (klientského) počítače s patřičným technickým a programovým vybavením.
  • Bankovního serveru, jenž provádí vlastní bankovní operace a umožňuje komunikaci s klienty.
  • Komunikačního prostředí (funkční připojení k internetu).

Technické zařízení

Musí být vybaven odpovídajícím technickým zařízením (pokud se hardwarového vybavení počítače týče, dnešní běžné kancelářské počítače plně dostačují) a můžete mít k dispozici i speciální technická identifikační zařízení (podobná jakýmsi kalkulačkám), pomocí nichž probíhá proces autentizace (včetně přihlašovacího jména = čísla a PINu), případně se k ověření totožnosti může používat elektronický certifikát.

Co se týče programového vybavení, postačuje některý z internetových prohlížečů. Přihlašujete-li se na stránkách se šifrovaným zabezpečením (začínají na http).

Některé bankovní instituce mohou chtít používat speciální identifikátory až do určitého finančního limitu transakce. Ostatní prvky zabezpečení jsou běžné prvky, jež pro zabezpečení svého počítače volíte.

Plné zabezpečení bankovního servu

U bankovního serveru je zabezpečení plně v rukou bankovních zaměstnanců.

Důležité je nastavení počítače

Jak již bylo uvedeno, může být některý z internetových prohlížečů (pokud banka nepoužívá vlastní aplikaci), proto je důležité nastavení prohlížeče (zabezpečené stránky http).

Spolehlivá metoda i-banking

Závěrem lze konstatovat, že i-banking je poměrně spolehlivou metodou, současné zabezpečující prvky jsou natolik výkonné, že vlastně neposkytují útočníkovi možnost způsobit vašemu účtu (a také vám) škodu.

Možnost využívání mobilu na i-banking

Pochopitelně lze k bankovním transakcím přistupovat i prostřednictvím mobilních telefonů či osobních přenosných zařízení typu PDA (osobní digitální asistent), i zde je spojení zabezpečeno.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9645 (vitejdoma.cz/rodina#7800)


Přidat komentář