Domácí úkoly - studium dětí i rodičů

Domácí úkoly – hlavní povinnost dětí. Jak přinutit děti k plnění domácích úkolů. Čas na učení - jak dlouho se učit. Rada pro učitele- domácí úkoly. Prvním krokem je pochopení rolí.Když učitelé zadávají úkol, je na nich, aby dohlédli na dokončení úkolu.

Domácí úkoly – hlavní povinnost dětí

Všichni víme, že domácí úkoly jsou důležité. Celkem vzato, je nemožné, aby se děti na život v moderním světě připravily v pouhých pěti hodinách školní docházky denně. Ale jak přimějete své děti, aby si udělaly své úkoly, aniž o ně s vámi svedou bitvu?

Jak přinutit děti k plnění domácích úkolů

Prvním krokem je pochopení rolí. Když učitelé zadávají úkol, je na nich, aby dohlédli na správnost a dokončení úkolu. Rodiče odpovídají za vytvoření takového domácího řádu, který k jeho vykonání přispěje. K tomu je třeba zajistit vhodné místo, dohled a případně i pomoc. Pokud domácí úkol zůstane nevypracován nebo jej dítě vůbec nepřinese domů, je zřejmé, že se žák příliš o domácí úkoly nezajímá. V důsledku toho ovšem právo a povinnost o domácím úkolu rozhodnout přechází na dospělé.

Čas na učení - jak dlouho se učit

Dospělí by měli v domácnosti rozhodovat o tom, jak dlouhý bude každodenní minimální čas na učení, i o tom, zda se domácí úkoly budou ze školy nosit domů, či nikoli. Pokud dítě prohlásí, že žádný domácí úkol nemá, pak se příslušný čas věnuje čtení a studiu, nebo se podívá, co se budou v nejbližší době učit.

Rada pro učitele- domácí úkoly

Jakmile jednou úkol uložíte, netrpte žákům nedbalost v jeho vypracovávání. Bude to mít za následek jen to, že začnou být nedbalí i v případě jiných, a ne jen vašich pokynů a nařízení. Ve snaze zjednat si poslušnost nevyhrožujte špatnými známkami, neboť tato technika funguje pouze u žáků, kteří již domácí úkoly dělají. Jediná přípustná otázka zní, kdy se domácí úkol vypracuje; o tom, zda jej mají udělat, se nediskutuje. Je důležité, aby tento pohled na věc získali žáci od nejnižších tříd prvního stupně. Jakmile jsou již studenti větší než jejich učitel, je příliš pozdě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9616 (vitejdoma.cz/rodina#5269)


Přidat komentář