Domácí škůdci a jejich likvidace

Domácí škůdci nás mohou značně potrápit. Aby jich bylo v naší domácnosti co nejméně, je třeba dbát v prvé řadě na preventivní opatření. Pokud však již budeme stát tváří v tvář určitému škůdci, přichází na řadu i odborné hubení.

Doporučujeme :

  • Domácí škůdci a jejich deratizace - Výběr firmy Zlín a okolí - Zabývají se hubením škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace. Pro všechny druhy nabízených služeb disponujeme moderní aplikační technikou, která umožňuje dosažení vysoké efektivity zákroků v poměrně krátkém časovém limitu.

Snažíte se v co největší míře dbát na** hygienu**, a přesto Vás v domácnosti trápí výskyt některého z** domácích škůdců** (mravenec, moucha, rybenka, šváb, myš, hraboš aj.)? Pak se můžete uchýlit i k jejich hubení, ať už postřikem, poprachem nebo nástrahami. Vždy zvažte, zda se do hubení pustíte sami, nebo využijete odborného zásahu. Nejde totiž jen o to, „něco někam“ nastříkat. Na trhu je totiž celá řada přípravků, a tak je třeba volit ten nejvhodnější. Kvůli mouchám asi nebudete volat odbornou firmu, ovšem například kvůli myším již ano.

Pojďme se nyní blíže podívat na některé domácí škůdce, se kterými se můžete v domácnostech potýkat.

Rybenka domácí

Rybenku domácí je možné spatřit na místech v domácnostech, kde je vlhko a teplo, tedy v koupelně, na toaletě. Rybenka se živí rozličnými zbytky sacharidů, škrobů. Rybenka dosahuje velikosti kolem jednoho centimetru. Tvar jejího těla je kapkovitý.

Boj s rybenkou

Jak se zbavit výskytu rybenek? Obecně je doporučováno snížení relativní vlhkosti, větrat v bytě, pouze když není venku mokro a vlhko. Dalším účinným řešením je zlepšení proudění vzduchu v těsných prostorách, jako je toaleta, koupelna aj. Samozřejmě je důležité dodržovat hygienu. V případě, že výskyt rybinek je u Vás ve velkém množství, je možné použít speciální postřik, a to do puklin, štěrbin.

Moucha domácí

Mouchy bohužel nejsou jen venku, ale obtěžují nás i v našem domácím prostředí. Kdyby šlo jen o jejich bzučení a poletování, možná by nám to nevadilo, i když je to hodně obtěžující.  Ovšem mouchy také přenáší bakterie na potraviny, a to například z odpadků. Také svým trusem znečišťují hrnečky, sklenice, talíře, nábytek. O to horší to je, že pro naše oko to není viditelné.

Boj s mouchou

Jakým způsobem můžete čelit výskytu much v domácnosti? Především je třeba dbát na maximální hygienu. Necháváte přes večer neumyté nádobí ve dřezu? To není zrovna ideální. Vysypáváte odpadkové koše, až prakticky přetékají? Je lepší vynést koš každý den, než jednou za dva, tři dny. Zbytky potravin jsou přímo lákadlem pro mouchy. Kolikráte významně pomůže i bazalka na okenním parapetu. Vám může připadat vůně této bylinky velmi příjemně, ovšem mouchám rozhodně ne. A kde nepomohou tyto kroky, je možné přistoupit i k použití světelných lapačů, nebo speciálních chemických přípravků.

Šváb obecný

Šváb nebývá povětšinou naším běžným spolubydlícím. Ovšem, vyskytne-li se v bytě, domě, dokáže také značně potrápit. Švábovi se daří na tmavém, vlhkém místě. Šváb kolem sebe šíří nepříjemný zápach, navíc znehodnocuje potraviny a přenáší bakterie a roztoče.

Boj se švábem

Tak, jako v předchozích případech, i tady platí dodržování maximální hygieny. Také projděte Váš byt, dům. Objevíte-li někde pukliny, škvíry, je dobré je zadělat. Pro hubení švábů se využívají lepové pasti i pyrethrové přípravky.

Možné způsoby deratizace

Pro deratizaci je možné zvolit různé cesty: mechanickou (pasti), chemickou (jedy) aj. Deratizace jako taková se povětšinou volí v případě výskytu myší domácích, potkanů, krys, hrabošů, ale také dalších škůdců.

Sami se do deratizace nepouštějte. Je rozhodně lepší se obrátit na specializovanou firmu, která má s deratizací zkušenosti, používá moderní technologii a dbá při deratizaci na životní prostředí.

Doporučujeme :

  • Domácí škůdci a jejich deratizace - Výběr firmy Zlín a okolí - Zabývají se hubením škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace. Pro všechny druhy nabízených služeb disponujeme moderní aplikační technikou, která umožňuje dosažení vysoké efektivity zákroků v poměrně krátkém časovém limitu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9747 (vitejdoma.cz/rodina#9869)


Přidat komentář