Domácí násilí

K nátlaku může docházet obviňováním či jinou formou zastrašování, ovlivňováním dětí, rozkazováním, co máte dělat. V některých případech domácího násilí vám může být zabraňováno spánku či odpírání potravy.

Typy násilí

To jsou příklady domácího násilí zahrnujícího násilí proti partnerovi, násilí v rodině a zneužívání dětí. Přibližně 95 % jeho obětí jsou ženy.

Pachatelem je většinou muž, který chce projevit moc nad manželkou, přítelkyní, v některých případech i nad matkou. Násilí může být zaměřeno i proti dětem či dalším členům rodiny.

Domác násilí

Domácí násilí má mnoho forem. Přestože se jednotlivé případy od sebe liší, existují určité společné rysy, dokazující, že se jedná o složitý celospolečenský problém, který vychází z pocitu moci. Ujasněte si,zda vy nebo někdo, koho znáte, žije ve vztahu, kde dochází k násilí - i vy můžete pomoci. Čím více prvků podobného chování vašeho partnera se bude shodovat, tím horší může situace v partnerství nebo rodině být.

Násilí - fyzické

Fyzické násilí může být namířeno proti vám či vašim dětem (případně i oblíbenému zvířeti),např. fackování, kopání, škrcení, bití či mlácení o zeď, rány pěstí, ohrožování zbraní, pokus zabít vás či někoho, koho milujete, vyhrožování násilím.

Násilí - sexuální zneužívání

K sexuálnímu zneužívání dochází při používání síly, nepříjemných "domluv" či výhrůžek za účelem donutit vás k sexu nebo sexuálním praktikám, které odmítáte. ## Násilí - citové a ekonomické vydírání

Destruktivní kritika nadávání, obviňování, urážející poznámky a gesta.. ## Násilí - nátlaková taktika

K nátlaku může docházet obviňováním či jinou formou zastrašování, ovlivňováním dětí, rozkazováním, co máte dělat. V některých případech domácího násilí vám může být zabraňováno spánku či odpírání potravy. ## Násilí - izolace od přátel, rodiny

Partner vám může i bránit navštívit příbuzné či přátele, sledovat telefonáty, pronásledovat vás. ## Násilí - znevažování, podceňování a ponižování

Neposlouchání či přerušování hovoru s cílem dát vám najevo, kdo “má skutečnou moc”, nebo jiný způsob, jak vás zesměšnit.

Násilí - ekonomická kontrola

Ekonomickou kontrolou se rozumí omezení přístupu k penězům, zákazy či jiné úmyslné narušování vaší činnosti

Násilí - vydírání

Partner se může chovat sebedestruktivně (vyhrožování sebevraždou či jinými formami sebepoškozování), neučiníte-li, co si přeje.

Možnosti jak reágovat na danou situaci

 • V případě domácího násilí, jednejte - linka 158 je tu pro vás.
 • Neodklízejte stopy po násilí.
 • Navštivte lékaře a zažádejte ho o lékařskou zprávu.
 • Hledejte pomoc - pro ženy trpící domácím násilím jsou přímo určená specializovaná centra a azylové domy.
 • Chcete-li od násilníka odejít, předem si celou akci promyslete, abyste předešla nebezpečí.
 • O svém plánu informujte kamarádku nebo někoho z rodiny, komu věříte.
 • Informujte včas děti (přiměřeně k jejich věku).
 • Předem zvolte bezpečné místo, kam se prozatím ukryjete.
 • Nezapomeňte si vzít občanský průkaz, pas, rodný list svůj i dětí, kartičku zdravotní pojištovny, kreditní kartu, klíče od bytu, vaše cenné věci, důležité adresy a nutné léky.

  Za domácí násilí se nemusíte stydět - vy nejste zodpovědná za chování někoho jiného, nejste ta, co situaci nezvládla. Uvědomte si, že i vy máte šanci vytvořit s někým dobrý vztah.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9637 (vitejdoma.cz/rodina#7406)


Přidat komentář