Disketa

Uchovávejte si na disketách (popř. na CD discích) zálohu všech důležitých datových souborů. Potom budete mít vždy po ruce kopii požadovaného souboru, pokud se vám z pevného disku ztratí nebo se poničí.

Disketa

 • Pravidelné uchovávání souborů

  Zvykněte si pravidelně uchovávat soubory, na kterých pracujete. Časté uchovávání vám nezabere prakticky žádný čas a sníží riziko, že při výpadku elektrického proudu nebo „zamrznutí” počítače přijdete o vše, co jste dosud udělali. Pokud k výpadku dojde, můžete pak zpracovávaný soubor vyvolat v té formě, v jaké jste jej naposledy uchovali. Používejte samočinné zálohování, pokud je jím počítač případně daný software vybaven.

 • Nezapomeňte zálohovat

  Uchovávejte si na disketách (popř. na CD discích) zálohu všech důležitých datových souborů. Potom budete mít vždy po ruce kopii požadovaného souboru, pokud se vám z pevného disku ztratí nebo se poničí. Jestliže pracujete na počítači často, zvykněte si zálohovat soubory každý den nebo alespoň jednou za týden.

 • Využití starých programových disket k novému účelu

  Disky s počítačovými programy jsou trvale chráněny proti náhodnému vymazání. Pokud již program nepotřebujete, přelepte otvor zabraňující vymazání diskety páskou. Potom můžete programovou disketu vymazat (nebo přeformátovat) a posléze použít jako disketu prázdnou.

 • Ochrana souborů

  Diskety se snadno ochrání před náhodným přepsáním nebo vymazáním. Jednoduše posuňte drobný kryt v rohu diskety a otevřete malé okénko, které je pod ním ukryto. Když je okénko otevřené, nelze na disketě dělat žádné změny. Budete-li později chtít změny provést nebo disk zcela přepsat, okénko znovu zavřete.

Skladování a péče o diskety

 • Skladování

  Diskety se snadno poškodí. Neskladujte je v blízkosti zdrojů elektromagnetického záření a nenechávejte je ležet na přímém slunečním světle. Nenoste diskety volně v kapse bez obalu a chraňte je před pronikáním prachu. Ke skladování je nejlepší speciální uzavíratelná krabice, v níž lze navíc diskety uložit přehledněji.

 • Pozor na magnety

  Běžné diskety jsou magnetická média. To znamená, že zdroje magnetických nebo elektromagnetických vln mohou poničit nebo smazat data, která jste na tyto disky nahráli. Magnetické disky proto nepokládejte poblíž reproduktorů, elektromotorů nebo jiných zařízení obsahujících magnety nebo vytvářejících magnetické pole.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9666 (vitejdoma.cz/rodina#8098)


Přidat komentář