Co je to elektrosmog

Vědci žádný důkaz o škodlivosti elektromagnetických polí nenašli, ale když si představíme, kolik zařízení na elektrický proud nás denně obklopuje, jak námi prostupují všechny ty vlny, ...

Elektrosmog

Elektrosmog je souhrnný název pro veškerá elektromagnetická pole a vlny, vyzařované všemi těmi zařízeními, které potřebují ke své činnosti elektrický proud. Patří zde tedy počítače, televizory, mobilní telefony, elektrické spotřebiče v domácnosti, ale i rozvody. Elektromagnetická pole se šíří všude, kde se něco děje s elektřinou, dokonce i ve vašem autě. Elektromagnetickými poli, která vytvářejí dotyčný elektrosmog, se obklopujeme každý den.

Žádné či negativní vliv na lidský organismus

Vědci žádný důkaz o škodlivosti elektromagnetických polí nenašli, ale když si představíme, kolik zařízení na elektrický proud nás denně obklopuje, jak námi prostupují všechny ty vlny, je jasné, že elektrosmog na náš organismus rozhodně nebude mít vliv pozitivní. Výrobci elektrospotřebičů takové výzkumy zrovna nepodporují. Kdyby se totiž ukázalo, jak je elektrosmog škodlivý, mohli by své podnikání rovnou zabalit.

Podle bioarchitektů mohou být elektrické rozvody v podobě rozdvojek a prodlužovaček příčinou nespavosti, bolestí hlavy či psychického napětí.

Prevence proti negativnímu záření

Rozhlédněte se doma kolem sebe. Téměř všude uvidíte zařízení na elektrický proud. Když se postavíte k rádiu, vlny budou prostupovat skrze vás. Z televizní obrazovky a počítače vlny šlehají do vzdálenosti 30 cm. Vyhněte se tedy těsné blízkosti televizní obrazovky a monitoru počítače. Vhodné je přerušit permanentní dívání se každé dvě hodiny.

Domácí elektrospotřebiče nemějte zbytečně zapnuté. Nejhorší je používat několik elektrospotřebičů současně. Pokud si sušíte vlasy, telefonujete a ještě k tomu máte zapnuté rádio, výrazně narušujete ekologii vaší domácnosti. V ložnici by neměly být žádné spotřebiče a mobilní telefony umístěte co nejdál od hlavy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9634 (vitejdoma.cz/rodina#7134)


Přidat komentář