Co je firmware?

Dříve byly nové firmwary distribuovány převážně pro aktualizace běžící v prostředí DOS. Dnes jsou pro DOS určeny především záchranné a oživovací firmwary. Většina současných firmwarů je k dispozici jako samospustitelný soubor pro prostředí Windows.

Firmware

Firmware je vlastně ovládací a řídící program optické mechaniky, který vytváří rozhraní mezi vypalovačkou a vypalovacím softwarem. Zjednodušeně lze říci, že vypalovací program odešle data do vypalovačky a firmware zajistí, aby se tato data vypálila tak, jak byla připravena prostřednictvím vypalovacího programu.

Kde nalézt nové verze firmware

Firmware stejně jako BIOS počítače může být vylepšen nahráním nové verze. Ta většinou přináší znatelná vylepšení, ta zásadní vyjmenovává následující seznam:

 • oprava chyb zjištěných v předchozí verzi
 • zlepšení kvality zápisu na CD a DVD
 • zlepšení čtení poškozených médií
 • zychlení zápisu a čtení
 • podpora dalších formátů (např. DVD-R DL)
 • podpora nových médií

  Nové verze firmwaru naleznete na oficiálních stránkách výrobce, můžete je ale také nalézt na specializovaných stránkách.

  Dříve byly nové firmwary distribuovány převážně pro aktualizace běžící v prostředí DOS. Dnes jsou pro DOS určeny především záchranné a oživovací firmwary. Většina současných firmwarů je k dispozici jako samospustitelný soubor pro prostředí Windows.

Proč je nutná aktualizace

Jestliže vaše vypalovačka funguje bez problémů a sami si netroufáte provádět operace na této úrovni, není důvod firmware aktualizovat.

Důvodem proč aktualizovat může být například nemožnost zapisovat na média rychlostí, na kterou jsou certifikována. Dalším důvodem může být horší kvalita zápisu na CD nebo DVD, mezi důvody lze zařadit i špatnou čitelnost až nečitelnost těchto disků. A v neposlední řadě mezi důvody proč aktualizovat firmware patří i aktuálnost databáze podporovaných médií, kterou v sobě firmware obsahuje.

 • Tip

  Novým firmwarem můžete dokonce změnit typ vypalovačky nebo dokonce značku vypalovačky, týká se to hlavně vypalovaček značky Lite-On a jejich partnerů OEM (Sony, Teac, HP apod.). 

Kde najít informace k aktuální verzi

Abyste vůbec mohli provést aktualizaci firmwaru, musíte znát aktuální verzi, která je nahrána ve vypalovačce. Zjistit to chce mnoha programy, každý dobrý vypalovací program by měl umět verzi firmwaru zobrazit. Na Internetu lze nalézt také prográmky speciálně určené ke čtení informací o vypalovačce.

Jedním z nejznámějších je program Nero InfoTool, který je součástí vypalovacího softwaru Nero.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9650 (vitejdoma.cz/rodina#7829)


Přidat komentář